Mūsų vertybės

Vykdydami veiklą vadovaujamės šiomis vertybėmis:

ATSAKOMYBĖ
Kuriame pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą su partneriais, sąžiningą elgseną su klientais, socialinę atsakomybę prieš žmogų, visuomenę ir gamtą.

LYDERYSTĖ
Turime aiškią ilgalaikę viziją ir trumpalaikius tikslus, kurių siekiame dirbdami entuziastingai, lanksčiai ir kūrybiškai, prisiimdami atsakomybę už drąsius sprendimus. Siekiame kurti tokią aplinką, kad darbuotojas ir klientas jaustųsi reikalingas, atsakingas ir svarbus šioje įmonėje.

INOVATYVUMAS
Žinome, kokią norime kurti ateitį. Tikslingai judame pirmyn atrasdami naujas, pažangesnes darbo priemones ir metodus, keisdamiesi ir tobulėdami, suprasdami, jog inovacijos yra mūsų konkurencinio pranašumo pagrindas, siekiame būti lanksčia ir diplomatiška įmone, tam, kad galėtume suprasti kiekvieno įvykio svarbumą, kiekvieno žingsnio svarumą.

PROFESIONALUMAS
Dirbame su atsidavimu savo darbui, esame atviri naujovėms bei dalinamės sukauptomis žiniomis bei įgyta patirtimi su kolegomis, klientais ir partneriais.

SĄŽININGUMAS IR SKAIDRUMAS
Pasitikime darbuotoju. Suteiktas pasitikėjimas yra neatsiejamas pamatinis sąžiningumo ir skaidrumo principas. Tai skatina kiekvieną darbuotoją dirbti kuo efektyviau laikantis aiškiai apibrėžtų taisyklių. Asmeninės iniciatyvos laisvė papildo komandinį darbą ir dalijimąsi patirtimi.

PAGARBA ŽMOGUI
Suprasdami, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pagrindas, kuriame šiltus ir pagarbius santykius su aplinkiniais, puoselėjame įmonės tradicijas ir vidinę kultūrą. Skatiname darbuotojus čia ir dabar būti geriausiais, būti tais, kuriais galėtume didžiuotis.
Svarbiausias įmonės tikslas – kad dirbantys darbuotojai jaustųsi svarbūs bei galėtų didžiuotis savo dirbamu darbu, tuo prisidėdami prie švaresnės ateities, gražesnės ir sveikesnės gamtos.

EKOLOGIJA
Mums rūpi, kaip mūsų visuomenėje rūpimasi aplinka ir gamtos tausojimu. Patys stengiamės ieškoti ekologiškų sprendimų ir šviečiame visuomenę.

Kilo klausimų? Skambinkite!