Pavojingų atliekų surinkimas ir transportavimas

Buityje atsiranda ir pavojingų atliekų, kuriomis svarbu tinkamai pasirūpinti, pavyzdžiui, asbestinis šiferis, galvaniniai elementai, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos.

Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali užteršti dirvožemį, prasiskverbti į gruntinius

vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl labai svarbu tokias

atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto.

Patikėkite pavojingas atliekas mums, ir mes jomis tinkamai pasirūpinsime.

Dėl šios paslaugos kviečiame kreiptis el. paštu: klientuaptarnavimas@ekonovus.lt arba nemokama linija: + 370 700 77046

Kilo klausimų? Skambinkite!