Ekonovus

UAB „Ekonovus" – atliekų tvarkymo bendrovė, taikanti efektyviausius ir inovatyviausius atliekų tvarkymo sprendimus.

SUSISIEKITE

    Pavojingų atliekų surinkimas

    Aplinkai ar sveikatai pavojingų atliekų surinkimas ir išvežimas