Ekonovus

UAB „Ekonovus" – atliekų tvarkymo bendrovė, taikanti efektyviausius ir inovatyviausius atliekų tvarkymo sprendimus.

SUSISIEKITE

Pavojingų atliekų surinkimas

Aplinkai ar sveikatai pavojingų atliekų surinkimas ir išvežimas