Atsisiųskite atliekų surinkimo grafiką

ALYTAUS REGIONAS

Alytaus m. gyventojų mišrių komunalinių, pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo grafikas 2015 m.

Alytaus m. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2015 m.

Alytaus raj. gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2015 m.

Alytaus raj. gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų konteinerių išvežimo grafikas 2015 m.

Alytaus raj. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2015 m.

Birštono savivaldybė

Birštono savivaldybės gyventojų komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2015 -2016 m.

Birštono savivaldybės pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015 m.

Prienų rajonas

Prienų rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2015 2016 m.

Prienų rajono pakuotės ir stiklo atliekų individualių konteinerių aptarnavimo grafikas 2015 -2016 m.

Prienų rajono pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015 m.

KAUNO REGIONAS

Kauno rajono pakuotės atliekų išvežimo grafikas 2015 m.

ŠAKIŲ REGIONAS

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių mieste 2015 m.

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse 2015 m.

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš daugiabučių namų bendros paskirties konteinerių aikštelių Šakių mieste 2015 m.

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikas 2015 m.

Mėlynų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015 m.

VILNIAUS REGIONAS

Vilniaus miesto antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2015 m.