Atsisiųskite atliekų surinkimo grafiką

ALYTAUS REGIONAS

Alytaus m. gyventojų mišrių komunalinių, pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo grafikas 2015

Alytaus m.  gyventojų individualių valdų pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Alytaus m. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2015

Alytaus raj. gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2015

Alytaus raj. gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų konteinerių išvežimo grafikas 2015

Alytaus raj. gyventojų individualių konteinerių stiklo išvežimo grafkas 2014-2015 m.

Alytaus raj. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2015

Birštono savivaldybė

Birštono savivaldybės gyventojų komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2015 m.

Birštono savivaldybės individualių pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Birštono savivaldybės pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015

Prienų rajonas

Prienų rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2015 m.

Prienų rajono pakuotės ir stiklo atliekų individualių konteinerių aptarnavimo grafikas 2015 m.

Prienų rajono savivaldybės gyventojų individualių konteinerių pakuotės ir antrinių žaliavų išvežimo grafikas 2014

Prienų rajono savivaldybės gyventojų individualių konteinerių stiko išvežimo grafikas 2014-2015 m.

Prienų rajono pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015

KAUNO REGIONAS

Kauno rajono pakuotės atliekų išvežimo grafikas 2015

VILNIAUS REGIONAS

Vilniaus miesto induvidualių valdų pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

ŠAKIŲ REGIONAS

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių mieste 2015

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse 2015

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš daugiabučių namų bendros paskirties konteinerių aikštelių Šakių mieste 2015

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikas 2015

Mėlynų konteinerių aptarnavimo grafikas 2015