Atsisiųskite atliekų surinkimo grafiką

Alytaus regionas

Alytaus m. gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2014

Alytaus m.  gyventojų individualių valdų pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Alytaus m. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Alytaus m. gyventojų individualių konteinerių stiklo išvežimo grafikas 2014-2015 m.

Alytaus raj. gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2014

Alytaus raj. individualių valdų pakuotės  ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Alytaus raj. antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Alytaus raj. gyventojų individualių konteinerių stiklo išvežimo grafkas 2014-2015 m.

Birštono savivaldybės gyventojų komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2014

Birštono savivaldybės individualių pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Birštono savivaldybės gyventojų individualių konteinerių stiklo išvežimo grafikas 2014-2015 m.

Birštono savivaldybės antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Prienų rajono gyventojų mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas 2014

Prienų rajono savivaldybės gyventojų individualių konteinerių pakuotės ir antrinių žaliavų išvežimo grafikas 2014

Prienų rajono savivaldybės gyventojų individualių konteinerių stiko išvežimo grafikas 2014-2015 m.

Prienų rajono antrinių žaliavų konteinerių surinkimo grafikas 2014

Kauno regionas

Kauno rajono pakuotės atliekų išvežimo grafikas 2014

Vilniaus regionas

Vilniaus miesto induvidualių valdų pakuotės ir antrinių žaliavų konteinerių išvežimo grafikas 2014

Šakių regionas

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių mieste 2014

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš privačių valdų Šakių savivaldybės kaimuose ir gyvenvietėse 2014

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas iš daugiabučių namų bendros paskirties konteinerių aikštelių Šakių mieste 2014

Didžiųjų ir specifinių atliekų surinkimo grafikas 2014

Mėlynų konteinerių aptarnavimo grafikas 2014

Klaipėdos regionas

Klaipėdos miesto atliekų surinkimo grafikas 2014

Klaipėdos rajono atliekų surinkimo grafikas 2014